Rekenvoorbeelden

Op deze pagina vind je enkele rekenvoorbeelden voor het doen van een periodieke schenking voor DOE HET.

Voorbeeld 1

Je hebt een inkomen van  33.000 euro per jaar en je kunt per maand 10 euro missen.  Dat is dus 120 euro per jaar.  We stellen een overeenkomst op waarin je vastlegt dat je gedurende vijf jaar of langer elk jaar 208 euro aan COC Zwolle schenkt ten behoeve van het pand.

Bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting geef je je gift van 208 euro op. Vervolgens krijg je van de belastingdienst 88 euro terug.  Zo schenk je netto 120 euro per jaar en dus 10 euro per maand.

Voorbeeld 2

Je hebt een inkomen van 60.000 euro en je wilt per jaar een brutobedrag van 500 euro schenken. We stellen een overeenkomst op waarin je vastlegt dat je gedurende vijf jaar of langer elk jaar 500 euro aan COC Zwolle schenkt ten behoeve van het pand.

Bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting geef je je gift van 500 euro op. Vervolgens krijg je van de belastingdienst 260 euro terug.  Zo schenk je netto 240 euro per jaar en dus 20 euro per maand.

Jouw situatie

Je vindt op internet diverse rekenhulpen om de fiscale gevolgen in jouw situatie te berekenen. Zie bijvoorbeeld http://www.schenken.nl/bereken-uw-voordeel

Ook kun je dit overzicht gebruiken om te bepalen wat een bruto gift jou netto kost.