Veelgestelde vragen

Hier vind je de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen bij periodieke schenkingen aan DOE HET

Wat als de wetgeving op dit gebied niet op 1 januari wordt aangepast
Als de wetgeving niet per 1 januari wordt aangepast, kunnen we niet onderling een overeenkomst opstellen, maar moet dit via een notaris. COC Zwolle regelt deze notaris, daar hoef je zelf niets voor te doen. Zolang we nog geen bevriende notaris hebben gevonden die dit voor niets wil doen, zal dit wat geld kosten.

Wie stelt de overeenkomst op
COC Zwolle heeft een standaard overeenkomst die we kunnen gebruiken.

Wat als mijn persoonlijke situatie verandert
Als je dat wilt spreken we af dat de overeenkomst eindigt wanneer zich bepaalde situaties voordoen, zoals het verlies van je baan of langdurige arbeidsongeschiktheid. Houd er echter wel rekening mee dat het beëindigen van de overeenkomst fiscale consequenties heeft: je mag dan natuurlijk geen gebruik meer maken van de aftrek. Of het beëindigen van de overeenkomst aantrekkelijk is, hangt af van het moment waarop de onverwachte situatie zich voordoet.

Meer vragen? Mail naar doehet@coczwolle.nl