Doe het 2- Doe een gift

Je wilt het doen maar je wilt je niet vastleggen naar de toekomst omdat je die niet kunt overzien.

Doe het dan zo….
Je draagt bij door een eenmalige gift aan COC Zwolle zonder dat je dit tot verdere giften verplicht. Je legt hierover niets op papier vast en schenkt wat je kunt missen. Je kunt je gift in de toekomst natuurlijk wel herhalen. Je kunt in een keer bijvoorbeeld € 350,= of  € 1.000,= geven, maar je gift ook spreiden naar bijvoorbeeld iedere maand € 15 met een automatische afschrijving. Je kunt dit stopzetten wanneer je wilt. Iedere gift telt groot en klein.

Je kunt meteen een bedrag storten op het speciale rekeningnummer: NL46 INGB 0666 3729 93 ten name van NVIH COC Zwolle, onder vermelding van DOE HET. Heb je vragen of wil je advies, lees dan hoe werkt het, veelgestelde vragen of rekenvoorbeelden. Ook kun je contact opnemen via het onderstaande formulier of een e-mail sturen naar doehet@coczwolle.nl

 

Ik DOE HET nu!

Ja, ik wil wel een eenmalige schenking doen. Ik vul het formulier meerdere malen in als ik in de toekomst meerdere schenkingen wil doen. Zo kan COC Zwolle hier rekening mee houden.