Rekenvoorbeelden

Op deze pagina vind je enkele rekenvoorbeelden voor een eenmalige gift aan de actie DOE HET.

Voorbeeld 1

Je hebt een inkomen van € 30.000,- en een hypotheekrenteaftrek van € 6.000,-. Je hebt geen vermogen groter dan het vrijgesteld bedrag van € 21.139,-. Je drempelinkomen is € 30.000 - € 6.000 = € 24.000,-. Je drempel voor de aftrek van giften is dan € 240,-. Heb je meer giften gedaan dan € 240,- dan kan je het meerdere van de belasting aftrekken en daarvan in dit geval 42% terugkrijgen.

Stel dat je al twee doelen hebt gesponsord voor elk 100 euro en je geeft COC Zwolle ook 100 euro. Je hebt dan in totaal 300 euro gegeven, terwijl je drempel 240 euro is. Geef je dit op bij de aangfite inkomstenbelasting, dan krijg je 42% van 60 euro = 25,20 euro terug.

Voorbeeld 2

Je hebt een inkomen van € 30.000,- en een hypotheekrenteaftrek van € 6.000,-. Daarnaast heb je een vermogen van € 41.139,-. Dat is dus € 20.000,- meer dan het vrijgesteld vermogen. Je drempelinkomen wordt nu vermeerderd met 4% van dat verschil. Je drempelinkomen bedraagt dan € 30.000 - € 6.000 + (4%x€20.000,-) = € 24.800,-. Je drempel is dan € 248,-.

Stel dat je al acht doelen hebt gesponsord voor elk 50 euro. Je geeft COC Zwolle nu 100 euro. Je hebt dan in totaal 500 euro gegeven, terwijl je drempel 248 euro is. Geef je dit op bij de aangfite inkomstenbelasting, dan krijg je 42% van 252 euro = 105,84 euro terug.