Hoeveel tijd heb ik om het te doen?

We nemen een paar maanden de tijd om het te DOEN.

De campagne DOE HET is op 11 oktober 2013 gestart door de Zwolse wethouder Nelleke Vedelaar. De periode tot 1 november staat in het teken van het werven van ambassadeurs die de actie ondersteunen. In november, december en januari moet het geld vervolgens daadwerkelijk bijeengebracht worden. Die maanden gebruiken we om acties te organiseren, giften en toezeggingen bijeen te brengen.

Aanvankelijk was het de bedoeling om al begin 2014 een besluit te nemen. Dat besluit is uitgesteld tot de algemene ledenvergadering van april 2014.

Gaat het door, dan wordt de koop medio 2014 een feit. Gaat het niet door, dan krijgt iedereen die dat wil z’n geld terug en moeten we ons beraden op alternatieven.