Doel: 100.000 euro bijeenbrengen

Doel van DOE HET is om 100.000 euro bijeen te brengen.

COC Zwolle kan het pand aan de Kamperstraat, dat nu eigendom is van de aan COC Nederland gelieerde Albrechtstichting, overnemen voor 270.000 euro. Daarbij komen dan kosten koper, maar mogelijk ook andere kosten zoals de kosten voor een stichting en kosten voor experts. In totaal houden we rekening met 300.000 euro. Dat is dus het bedrag dat we nodig hebben.

Uitgangspunt is dat onze jaarlijkse lasten op het huidige niveau blijven. Zo blijft het voor onze vereniging betaalbaar. Als we rekening houden met reserveringen voor toekomstig onderhoud, hoort bij die jaarlijkse lasten een hypotheek van 170.000 euro. Tussen de totale kosten van 300.000 euro en de hypotheek van 170.000 euro zit dus een verschil van 130.000 euro. We kunnen nog 30.000 euro eigen geld investeren. Dat betekent dat we een tekort hebben van 100.000 euro.

Het is geen probleem om voor die 100.000 euro een lening te krijgen. Daarmee kunnen we het pand kopen. We moeten echter wel zeker weten dat we dit geld binnen een afzienbare periode kunnen terugbetalen. En dat is waarom we nu een beroep doen op jou: we willen 100.000 euro bijeenbrengen door middel van giften en sponsoring.

Nu denk je misschien: 100.000 euro is wel erg veel geld. Is het wel realistisch om te denken dat we dat bijeen kunnen brengen? Wij denken van wel. Er zijn namelijk veel mensen die COC Zwolle een warm hart toedragen. En juist omdat we met zoveel mensen zijn, valt het bedrag per persoon wel mee. Daarnaast hoeft het geld niet allemaal meteen op tafel te komen: je kunt je bijdrage over meerdere jaren spreiden. We hebben het geld immers niet nodig om het pand aan te kopen, maar om de lening af te lossen. We trekken er vijf jaar voor uit.

Daarbij zijn er fiscaal aantrekkelijke manieren om bij te dragen. Stel bijvoorbeeld dat we 100 mensen vinden die gedurende vijf jaar elk jaar 200 euro geven via een periodieke (notariele) schenking. Dat kost hen na verrekening van het fiscaal voordeel maar zo'n 10 euro per maand. Maar in vijf jaar levert het wel de benodigde 100.000 euro op.

Het bovenstaande is natuurlijk maar een voorbeeld. Er zijn vijf manieren waarop je kunt bijdragen. Zo kun je altijd iets doen, ook als je zelf geen geld kunt missen. Elders op deze website lees je alles over de vijf manieren om bij te dragen.

Kortom: jij bent nu aan zet. DOE HET!
Van wie is het pand nu?

 

Het pand aan de Kamperstraat is eigendom van de Albrechtstichting. Dat is een stichting die net als COC Zwolle lid is van de federatie COC Nederland. De Albrechtstichting is ooit opgericht met het doel al het vastgoed binnen de federatie in eigendom te nemen. Op die manier zou dat vastgoed behouden blijven wanneer lidverenigingen in financiële problemen zouden raken. COC Zwolle is in de afgelopen vijftien jaar dus huurder geweest van de Albrechtstichting.

 

Om allerlei redenen is de doelstelling van de Albrechtstichting echter nooit echt goed uit de verf gekomen en inmiddels is deze doelstelling achterhaald. De stichting wil van het pand af. COC Zwolle kan het pand overnemen tegen de boekwaarde. Dat is terecht, omdat de vereniging het pand ooit zelf gezocht heeft en sindsdien trouw huur betaalt, er veel geld en tijd in heeft geinvesteerd en ook zelf zorgt voor beheer en onderhoud.