Café Oké

Iedere eerste zaterdag van de maand is er Café Oké. Deze activiteit is voor iedereen met een (licht) verstandelijke of lichamelijke beperking, die ontdekt heeft homo-, lesbische of biseksuele gevoelens te hebben.

Café Oké biedt hen een gezellige plek waar ze zichzelf kunnen zijn en elkaar kunnen ontmoeten. Bijna de helft van de vrijwilligers van Café Oké behoort zelf tot de doelgroep.

Ook mensen zonder lichamelijke of verstandelijke beperking zijn welkom bij Café Oké, mits ze zich open stellen naar de doelgroep van deze activiteit. Café Oké duurt van 14.00 tot 17.00 uur in Wijkcentrum de Enk, Enkstraat 67 te Zwolle.

Lees meer over Café Oké op de subpagina's Wat is Café Oké en Ontstaan van Café Oké.

Je kunt Café Oké bereiken door een mailtje te sturen aan cafe-oke@coczwolle.nl