Ontstaan van Café Oké

De eerste activiteit van Café Oké was in mei 2000. Het initiatief hiervoor kwam van de SPD West-Overijssel (MEE), COC Zwolle en de CE Van Koetsveldstichting, na signalen dat er behoefte was aan een dergelijke activiteit.

De eerste jaren gaf de provincie Overijssel extra financiële steun, onder andere om meer bekendheid aan Café Oké te geven. Café Anders in Haarlem was in 1997 de eerste activiteit in Nederland waar mensen met een verstandelijke beperking en homo of lesbische gevoelens elkaar konden ontmoeten. Uit het hele land kwamen mannen en vrouwen op deze cafémiddagen in Haarlem af.

Inmiddels telt Nederland ruim 10 soortgelijke maandelijkse activiteiten, die meestal georganiseerd worden door een plaatselijke COC vereniging. Dat geldt ook voor ons Café Oké: we zijn een werkgroep van COC Zwolle en we zijn allemaal vrijwilligers.