Connected

In 2014 is COC Zwolle onder de naam Connected gestart met activiteiten gericht op LHBT-vluchtelingen in haar werkgebied. De belangrijkste doelstelling is het bieden van sociale steun aan LHBT-vluchtelingen ter stimulering van de eigen zelfstandigheid en het vergroten van het eigen sociale netwerk.

Momenteel bestaat de groep uit 13 enthousiaste vrijwilligers, waaronder een coördinator en een wisselend aantal LHBT-vluchtelingen (+/- 70 mensen).

Met name in asielzoekerscentrum (azc) Dronten is Connected actief vanwege een groot aantal LHBT-vluchtelingen die aldaar tijdelijk verblijven. Hiertoe is samenwerking gezocht met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Vluchtelingenwerk Midden-Nederland (VWMN) in Dronten. Een spreekkamer en het gebruik van een tolkentelefoon zijn voorbeelden van faciliteiten die uit deze samenwerking zijn voortgekomen. Fantastisch! Een tweemaandelijks spreekuur voor LHBT-vluchtelingen in azc Dronten is de hoofdactiviteit van Connected.

Connected heeft ook een besloten facebookpagina. Deze is voor vrijwilligers en LHBT-vluchtelingen die verbonden zijn aan deze werkgroep. Deze pagina wordt gebruikt voor mededelingen, vragen, opmerkingen, het plannen van en uitnodigen voor evenementen/activiteiten en onderling contact.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie en/of heeft u een suggestie? Mogelijk wilt u helpen en/of u aanmelden als vrijwilliger? Stuur dan uw bericht naar connected@coczwolle.nl

NB: Reeds vele COC lidverenigingen zijn actief en betrokken bij het organiseren van activiteiten voor en met LHBT-vluchtelingen onder de naam COCktail of Connected. Dit in navolging van een initiatief van COC Midden-Nederland (Utrecht), het COCktail Projekt (2009), tezamen met de conclusies uit het Pink Solutions rapport van COC nederland (2013).