ALV maakt keuzes

De algemene ledenvergadering van COC Zwolle stelde op 26 april 2013 het jaarverslag over 2012 vast. Ook sprak de vergadering de intentie uit het pand aan de Kamperstraat in Zwolle voor de vereniging te behouden.

COC Zwolle is een vereniging. Tweemaal per jaar komen de leden bijeen om de koers van de vereniging te bepalen. Op 26 april stelde de ALV het jaarverslag over 2012 vast. Je vindt het document hier.

Het belangrijkste agendapunt betrof de toekomst van het pand dat de vereniging gebruikt. De huurovereenkomst van de locatie aan de Kamperstraat 17 loopt in augustus af. De leden bevestigden het belang van het behoud van dit pand voor de vereniging. De intentie is om het pand te kopen. De ALV stelde een werkgroep in die de opdracht kreeg om dit verder uit te werken.

Daarnaast werd de nieuwe website van COC Zwolle gepresenteerd. We namen na zes jaar afscheid van bestuurslid Henriko van de Pol. Het bestuur van COC Zwolle bestaat nu uit voorzitter Ilja de Jong, penningmeester Gerhard Straatsma en algemeen bestuursleden Spencer Schuman en Ton Roelofs. Versterking, onder andere in de vorm van een secretaris, is welkom!