Transgender mag geen penningmeester zijn

Rhianna Gralike mag geen penningmeester meer zijn van de Norbertusparochie, omdat ze transgender is.

Transgender Rhianna Gralike (56) is niet langer welkom in het bestuur van de Norbertusparochie voor geheel Oostelijk Flevoland en de Noord-Veluwe. Kardinaal Wim Eijk wil dat ze haar functie als penningmeester neerlegt vanwege haar geslachtsverandering.   Een groot aantal parochieleden schaarde zich echter achter Gralike en ook lokale politieke partijen in Dronten stelden het standpunt van de kerk te veroordelen.

COC Zwolle heeft zich als belangenbehartiger van transgenders in de discussie gemengd. "Wij zijn verbijsterd over de houding van de RK kerk tegenover een medemens die deze benadering geenszins verdient”, aldus voorzitter Ilja de Jong, ,,Diep triest.”

Het COC vindt dat serieus onderzocht moet worden of deze houding strafbaar is: ,,Het kan niet zo zijn, in 2015, dat de RK kerk zich zo kan opstellen tegenover een transgender. Het is niet van deze tijd en onderstreept stevig dat de RK kerk steeds verder komt te staan van haar achterban.”

Wil je Rihanna steun betuigen, dan kan dat door hier een online petitie te tekenen.