Magazine

COC Zwolle Magazine biedt een blik in het roze leven binnen het werkgebied van COC Zwolle.

Naast informatie vanuit de vereniging -voor en over vrijwilligers en leden- wordt ook aandacht geschonken aan politieke gebeurtenissen, aanverwante organisaties, roze initiatieven van anderen en boeken, websites en films. Kortom, een gevarieerd en lezenswaardig magazine.

Alle leden van COC Zwolle ontvangen vier keer per jaar een uitgave van COC Zwolle magazine.

Daarnaast wordt het magazine verspreid onder een groot aantal relaties van COC Zwolle en relevante organisaties. Bijvoorbeeld adverteerders, bibliotheken, VVV´s, scholen, gemeenten, provincies, gezondheid- en zorginstellingen, horeca en politieregio´s ontvangen het blad.

 COC Zwolle magazine kent geen abonnementsvorm of losse verkoop. Wel is het magazine verkrijgbaar in het pand van COC Zwolle aan de Kamperstraat.

Voor de advertentiemogelijkheden en de bijbehorende tarieven kun je contact opnemen met de redactie via magazine@coczwolle.nlRedactieleden gezocht!

De redactie is op zoek naar nieuwe werkgroepleden, zowel schrijvers als organisatietalenten en iemand die invulling kan geven aan (de uitvoering van) het advertentiebeleid. Voor meer informatie kun je mailen naar magazine@coczwolle.nl.