ALV COC Zwolle

De halfjaarlijkse ledenvergadering van COC Zwolle is op vrijdag 25 november 2019 

Iedereen is welkom tijdens de openbare Algemene Ledenvergadering van COC Zwolle op vrijdag 25 oktober a.s.

Inloop 19.30 uur, aanvang vergadering 20.00uur CityPost, Westerlaan 51, 8011 CA Zwolle

Vergaderzaal 2 (1verdieping, naast ons kantoor)

Toegankelijk voor minder validen, tevens is er voldoende parkeergelegenheid.

Deze ledenvergadering staat in het teken van elkaar ontmoeten en weer even bijpraten, als ook de bespreking en vaststelling van het jaarplan + begroting COC Zwolle 2020, de installatie van een nieuwe werkgroep: Redactie COC Zwolle, het aftreden van onze penningmeester Johan Oving en bestuursverkiezingen!

Bestuurswijzigingen:
- Johan Oving, aftredend penningmeester, kandidaat algemeen bestuurslid
- Robbert-Jan Wubs, kandidaat penningmeester
- Flip Strik, kandidaat secretaris
- Heleen Rompelman, kandidaat vice-voorzitter

Stukken voor de vergadering zijn te downloaden via www.coczwolle.nl/downloads

Voor de ALV geldt dat iedereen welkom is. Alleen COC-leden mogen stemmen over onderwerpen die ter stemming gebracht worden.

Na de vergadering bieden we de gelegenheid met elkaar gezellig te borrelen Heel graag tot ziens op vrijdag 25 oktober a.s.!