Coronavirus: Houd vol!

Het bestuur van COC Zwolle wil je graag een hart onder de riem steken en zeggen: HOUD VOL ALLEMAAL. We hopen dat het goed gaat met iedereen, zo ook met ieders naasten, familie en vrienden.

De ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus (COVID-19) volgen elkaar in rap tempo op. Helaas is er niemand met een glazen bol die ons kan vertellen hoelang deze periode van maatregelen nog gaat duren. We hebben zodoende het besluit genomen alle evenementen en bijeenkomsten van COC Zwolle in ieder geval tot 1 juni a.s. te annuleren.

Onze statuten schrijven een Algemene Ledenvergadering (ALV) voor, vóór 30 juni (art. 14, lid 2a). Gezien de uitzonderlijke omstandigheden hebben we besloten de ALV van 15 mei uit te stellen tot een moment waarop de Rijksoverheid aangeeft dat bijeenkomsten weer zijn toegestaan.

Graag verwijzen we je naar de pagina op de website van COC Nederland waarop een uitgebreid overzicht geboden wordt van websites die veel kennis verspreiden rondom zaken waar je tegenaan kunt lopen tijdens deze corona-pandemie

We wensen jullie goede gezondheid en aandacht en zorg voor elkaar.