Gezocht: Penningmeester

Naar de vacatures

Wij zijn op zoek naar een nieuwe penningmeester voor in het bestuur!

Eén van de taken van het bestuur is het financieel beheren van de organisatie. Namens het bestuur wordt deze taak uitgevoerd door de penningmeester. Deze beheert de financiën en bereidt de verantwoording voor. Deze beheert de financiën en werkt hiertoe samen met de boekhouder die de dagelijkse boekhouding verzorgt en betalingen verricht. Onze vereniging is op zoek naar iemand die beleid vertaalt in geld en past op de centen.

COC Zwolle is een vereniging die een algemeen belang dient, met als doel het streven naar een diverse en inclusieve samenleving die werk maakt van gelijkheid en emancipatie, zodat mensen volledig kunnen participeren en zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Meer weten? Check onze vacaturepagina.