Groeten uit Kampen

Groeten uit Kampen

“De Nashville-verklaring heeft ook wel iets positiefs opgeleverd”

Sinds februari 2019 is in Kampen de stichting Ont-moet actief. Een stichting die zich inzet voor mensen die in onze samenleving buiten de boot dreigen te vallen. Initiatiefnemer is Gert Zomer.

Gert: “Ik heb altijd al een hang gehad naar deze mensen. Ik ben sinds 1984 predikant in de Gereformeerde kerk vrijgemaakt. In die functie heb ik te maken gehad met gevangenen, daklozen en ook met mensen uit de LHBTI-groep. 

Binnen de kerk merkte ik dat sommige mensen niet in beeld kwamen. Onder andere LHBTI’s. Kerkelijke mensen wilden aan de ene kant ruimte geven aan liefde, maar aan de andere kant staat het woord van God dat volgens hen niet toe. Mijn reactie is dan: Je zegt dat de Bijbel zo duidelijk is, maar ik vraag me af of de Bijbel wel zo duidelijk is. Toen dan ook nog een keer de Nashville-verklaring verscheen, was dat voor mij de motivatie om mij actief in te zetten voor deze groep mensen. 

Ook werd ik gedreven door Jezus, die tussen de mensen rondliep, stilstond bij mensen en ze aankeek, zonder meteen iets te vinden of een oordeel te hebben.

Worsteling van LHBTI’s
Nu ben ik, naast predikant, pastor buiten de kerk in dienst van de stichting Ont-moet. Ik sta, zeg maar, met één been in en één been buiten de kerk. Ik kom nu in contact met veel mensen, die op de een of andere manier hun plek in de kerk niet meer kunnen vinden, maar wel behoefte hebben om gezien te worden. Daar zitten ook diverse LHBTI’s tussen. Ik ken hun worsteling. Ik begeleid al 1,5 jaar een transgendervrouw die in de kerk haar plek niet kon vinden.

De Nashville-verklaring heeft ook wel iets positiefs opgeleverd. Door deze verklaring is er veel bezinning op gang gekomen. Onderwerpen waar eerst over werd gezwegen, werden nu opeens bespreekbaar. Ik noem dat een ‘zegen’ van de Nashville-verklaring.

Bewustwording en veiligheid
Ondanks alle mooie dingen die de kerk mij te bieden heeft, heb ik toch besloten om ook buiten de kerk aan de slag te gaan. Samen met een paar andere mensen hebben we dus de stichting Ont-moet opgericht. De stichting biedt plek aan mensen om elkaar te ontmoeten. Dat kan iedere maandagmorgen in het restaurant van theater ‘de Stadsgehoorzaal’. Ook hebben we op de vrijdagmiddag 3 x per maand een Ont-moetcafé.

Al gauw zijn we begonnen met het opzetten van een gespreksgroep voor LHBTI’s. Op de eerste bijeenkomst kwamen zes mensen, daarna negen, dertien en nu al achttien mensen. Wij bieden de mensen daar emotionele veiligheid, ze kunnen hun verhalen vertellen en we hopen dat ze zich gewaardeerd voelen.

De directeur van de Stadsgehoorzaal steunt ons hier in. Die zegt: Ons gebouw is van het volk en voor het volk. Niet alleen voor de mensen die financieel in staat zijn een kaartje te kopen voor een voorstelling. Maar voor alle mensen. Ook andere culturele instellingen in Kampen steunen het werk van de stichting Ont-moet van harte.

We willen graag dat de samenleving zich bewust wordt van de problemen die bepaalde groepen mensen ervaren. En we willen graag dat Kampen een veilige plek wordt voor LHBTI’s.

Bewustwording en veiligheid zijn de twee pijlers van onze doelstelling. Daarmee richten we ons ook op de politiek en de kerken.

Coming-outdag
In Kampen werd op coming-outdag al een tijdje de vlag gehesen. Dat gebeurde dan ‘s morgens vroeg door een ambtenaar. Dit jaar hebben wij de politiek benaderd om een programma samen te stellen waarin het hijsen van de vlag een belangrijk onderdeel werd. Die ceremonie gebeurde door de wethouder samen met het jongste lid van onze werkgroep. Op één na waren vertegenwoordigers van alle politieke partijen aanwezig. Verder hadden we die dag een programma dat gericht was op het op gang brengen van de dialoog tussen LHBTI’s en de politiek.

Elkaar zien als mensen
In de kerken merk ik dat er ook wel iets gebeurt. Ik krijg reacties van kerkmensen die heel enthousiast reageren op mijn werk. Maar er zijn er ook die zwijgen. Helaas. Maar er gebeurt wel iets.

Hoe lang we doorgaan met de gespreksgroep en of daar andere activiteiten uit volgen, kan ik nog niet zeggen. Maar voor nu is het belangrijkste dat wij kunnen bijdragen aan een samenleving waarin mensen elkaar als mensen zien.” 

Meer info over ‘Stichting Ont-moet Kampen’ kun je vinden op FaceBook:, of op de website: www.stichtingont-moet.nl.