Kranslegging op 4 mei

De kranslegging bij het monument in het Ter Pelkwijkpark in Zwolle op 4 mei, is dit jaar anders verlopen. Burgemeester Snijders legde een krans namens alle betrokken partijen, ook namens COC Zwolle.

In andere jaren neemt een bestuurslid van COC Zwolle deel aan de herdenking bij het monument en legt hij of zij namens onze organisatie een krans voor de lhbti slachtoffers. Vanwege de Corona beperkingen, werd dit jaar voor een andere invulling gekozen. 

Een verslag van de plechtigheid vind je op de site van Zwolle viert vrijheid