RegenboogEnquete, zichtbaar jezelf zijn in Flevoland

Wat maakt u mee op straat, op uw werk of in uw wijk? Heeft u wel eens iets bij de politie gemeld en hoe bent u toen geholpen? Wat mist u nog in uw gemeente? Hoe beoordeelt u het sportklimaat voor LHBT+ en zou er een keurmerk moeten komen voor LHBT+ vriendelijke verenigingen?

Dit is een selectie van de vragen die u kunt verwachten. 

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland (BGBF) doet onderzoek onder Flevolandse LHBT+.

Gemeenten in Flevoland weten te weinig over de ervaringen en behoeften van hun LHBT+ inwoners. Met dit onderzoek willen wij daar verandering in brengen. 

Iedereen die in Flevoland woont en die zichzelf identificeert als LHBT (lesbisch, homo, bi, transgender persoon, queer, panseksueel......... ) + is van harte uitgenodigd om de enquête in te vullen.

Wij verzoeken u ook de enquête door te sturen naar uw netwerk, LHBT+ kennissen en vrienden of hen in ieder geval te wijzen op dit onderzoek. Hoe meer mensen er meedoen, hoe beter wij in kaart kunnen brengen waar het (nog) beter kan!

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 20-30 minuten. De enquête staat online tot en met 23 juni 2019. Deelname is geheel anoniem. De uitkomsten worden gepubliceerd op www.bureaugelijkebehandeling.nl

De RegenboogEnquete vind je via deze link 

Vragen? Stel ze via info@bureaugelijkebehandeling.nl