Respect2Love voor bi-culturele lhbti’s

Hoe is het om in Nederland te wonen met een andere culturele achtergrond

Veel mensen in Nederland hebben een culturele achtergrond waarbij het een groot taboe is om open te zijn over lhbti-gevoelens. Dat geldt vooral voor mensen uit Turkije, Marokko, Suriname en China. Maar ook voor Rodrigo Maori  (40) uit Brazilië. Hij is de coördinator van de groep Respect2Love in oprichting. 

Rodrigo: “In Brazilië heerst een machocultuur. Ik noem het een hypocriete cultuur. Brazilianen staan bekend als vrolijke mensen die houden van carnaval en feestjes. Maar als het over lhbti-mensen gaat, dan zijn ze ineens niet zo vrolijk meer. Dat ervaren ook veel andere jongeren in Zwolle en omgeving met een andere culturele achtergrond. Als die hier nog bij hun ouders, broers en zussen wonen, dan is het echt niet makkelijk om uit de kast te komen.”

Machocultuur en schaamte
Ook voor autochtone Nederlanders is het soms niet makkelijk om uit de kast te komen. Maar Rodrigo vertelt dat in een machocultuur, mensen heel gevoelig zijn voor wat de buitenwereld van hen vindt. Schaamte overheerst daar. Daarbij komt dat veel mensen in zo’n machocultuur het de gewoonste zaak van de wereld vinden om mensen waarvan ze denken dat die tot de lhbti-groep horen, te discrimineren, te pesten, in elkaar te slaan of erger. 

Geen keuzevrijheid
Rodrigo: “Brazilië is het land waar naar verhouding de meeste transmensen worden vermoord van de hele wereld. Er is daar geen vrijheid om te kunnen zijn wie je bent. Je kunt daar niet je eigen levensstijl kiezen. Wettelijk gezien wel, maar de praktijk is helaas anders. Daarom ben ik op 23-jarige leeftijd verhuisd naar Portugal. In 2009 leerde ik daar mijn man kennen. Om hem ben ik verhuisd naar Nederland. Ik kwam hier dus zonder familie. Kon daarom makkelijker mijn eigen levensstijl gaan kiezen.

Lhbti-jongeren die uit een land met een machocultuur met het hele gezin naar Nederland komen, hebben die keuzevrijheid niet. Althans, als ze uit de kast willen komen, is de kans groot dat de familie het niet accepteert of in het ergste geval de zoon of dochter verstoot.” 

 

Lotgenoten
“Daarom zijn we met een paar mensen begonnen met de groep Respect2Love. Het blijkt dat genoemde lhbti-jongeren vaak erg eenzaam zijn en behoefte hebben om over hun problemen te praten met lotgenoten. Mensen die hen begrijpen. Die hen kunnen helpen om eventueel professionele hulp te zoeken. Of om te praten met de andere gezinsleden als ze uit de kast willen komen. 

Het is voor veel jongeren een enorme confrontatie. Dat ze in een land terecht zijn gekomen waar er vrijheid is om te zijn wie je bent, maar als je voor die vrijheid wilt kiezen dat je dan bang moet zijn voor je eigen familie. ”

Eigen situatie
Ik vraag Rodrigo of zijn ouders weten dat hij hier in Nederland is getrouwd met een man. “Ik wilde dat mijn ouders van mij en niet van iemand anders zouden horen dat ik homoseksueel ben en met een man wil trouwen. Daarom heb ik mijn moeder in 2013 gebeld en heb haar alles verteld. Ze zei dat ze al wist dat ik homo was maar dat mijn vader niets mocht weten. Dat heb ik eerst gerespecteerd. Maar toen wij in 2014 gingen trouwen, vond ik toch dat hij het ook moest weten. Dus heb ik hem gebeld. Hij reageerde verrassend positief. Dat ik altijd zijn zoon zou blijven. Later hoorde ik van mijn moeder en van mijn zus, dat ik nooit meer bij hem thuis hoefde te komen. Hij wilde geen contact meer. In 2019 vertelde mijn moeder mij dat mijn vader kanker had en mij wilde bellen. Ik heb gezegd dat ik natuurlijk met hem wilde praten. Hij heeft mij gebeld en sindsdien praten we goed met elkaar. Gelukkig is hij weer beter geworden.” 

Groep in oprichting
“Respect2Love Zwolle is een groep in oprichting. Wij zoeken mensen met een bi-culturele achtergrond die al uit de kast zijn. Om samen met hen een luisterend oor te zijn en hulp te bieden aan bi-culturele jongeren die nog in de kast zitten. 

Mensen kunnen ons bereiken via respect2love@coczwolle.nl.

Uiteraard behandelen we alle informatie die wij krijgen, zo vertrouwelijk mogelijk. Wij gaan een internetsite maken waarop mensen via een geheim password toegang kunnen krijgen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat ze bij ons volkomen vrij kunnen zijn.” 

Vrijheid
“Ik voel me in Nederland zo vrij dat ik als man zelfs in een rok durf te lopen. Dat geeft mij een heerlijk vrij gevoel. Ik kan gelukkig zijn wie ik ben. Ik hoef niet meer bang te zijn. Die vrijheid gun ik iedereen.”