Doelstelling

COC Zwolle komt op voor de belangen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (lhbti+).

We zetten ons in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van lhbti+ in onze regio. We streven naar een samenleving waar mensen zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken.