Waarom voorlichting?

Voor bijna niemand verloopt ‘uit de kast komen' moeiteloos. Een voorlichting door COC Zwolle kan bijdragen aan meer openheid over homoseksualiteit en genderidentiteit.

In de ontdekkingsfase van hun genderidentiteit voelen jongeren zich soms erg alleen, want om hen heen lijkt heteroseksualiteit de norm. In je tienerjaren wil je niet afwijken van de rest. Heb je dan het lef om aan je klasgenoten, vrienden of familie te vertellen dat je 'anders' bent? Veel jongeren durven dat niet aan. Zo blijft homoseksualiteit op scholen veelal onzichtbaar. En dat is jammer, want het schoolklimaat is gebaat bij jongeren die zichzelf kunnen zijn. En homojongeren zijn gebaat bij voorbeelden, zodat ze zich niet de enige hoeven te voelen. Aandacht is belangrijk 


Het landelijke kennisinstituut en adviesbureau Movisie heeft in 2017 de feiten en cijfers over lhbti+ in Nederland op een rijtje gezet. Uit dit onderzoek blijkt dat steeds meer Nederlanders positieve opvattingen hebben over homoseksualiteit en biseksualiteit. Wel hebben lhbti+ nog steeds te maken met negatieve reacties en geweld. Daarom vindt COC Zwolle het belangrijk dat er aandacht en ruimte is voor gesprekken over homoseksualiteit en genderidentiteit. Het verzorgen van voorlichtingen levert hier een bijdrage aan.